Περιγραφή - Λεπτομέρειες :


Compass 165cc,
Technical Specifications
Length: 4,98m.
Width: 2,06m.
Weight: 500 kg.
Engine: 50 - 115hp.
CE category: C (6 persons).

Standard equipment
 Hull color white/ χρώμα γάστρας λευκό
 Navigation lights./ φώτα ναυσιπλοΐας
 Central console./ κεντρική κονσόλα
 Central seat./ κεντρικό κάθισμα
 Stainless steel boarding ladder./ inox σκάλα μπάνιου χωνευτή
 Stainless steel bow anchor roller./ inox ράουλο πλώρης
 Stainless steel side handrails./ inox χωνευτά ρέλια
 Fuel tank 86 liters./ ενσωματωμένο δοχείο καυσίμου 86 λίτρων
Αυτοαδειαζόμενο deck.
Ταμπούκια πλώρης, πρύμνης, πατώματος.
Ενσωματωμένη θέση εφεδρικής μηχανής


Επιστροφή στη Λίστα με τα προϊόντα