Περιγραφή - Λεπτομέρειες :


Προπελα Black Max 3 Blades 15P RH με τον ομφαλό της. Για κινητήρες 40-60 CT, 75-125Hp 4-stroke & 2 -stroke. Συνεργαζόμενος ομφαλός Flo-Torq III hub kit.


Επιστροφή στη Λίστα με τα προϊόντα